Sanitas lekarze specjaliści
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SANITAS" LEKARZE SPECJALIŚCI, BYDGOSZCZ
Informacje, rejestracja: 506-270-720
Godziny przyjęć rejestracji:
Dworcowa 110 Pn-Pt 8-19.30, Kaszubska 17 B Pn-Pt 8-19

MEDYCYNA PRACY


BADANIA PRACOWNIKÓW I ŚRODOWISKA PRACY

MEDYCYNA PRACY

  • wykonywanie przez specjalistów medycyny pracy wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich przewidzianych w kodeksie pracy
  • wydawanie orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w kodeksie pracy
  • wykonywanie szczepień ochronnych w zakładach pracy, niezbędnych w związku z wykonywaną pracą
  • ocena możliwości wykonywania pracy uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy
  • działalność konsultacyjna, diagnostyczna i lecznicza w zakresie patologii zawodowej
  • realizacja badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych, czynne poradnictwo w stosunku do osób doświadczających choroby zawodowej
  • monitorowanie stanu zdrowia osób pracujacych, zaliczanych do grup szczególnego ryzyka

PSYCHOLOGIA PRACY
Badania psychologiczne kierowców i operatorów pojazdów silnikowych, suwnic, pracowników transportu kolejowego, badania psychotechniczne kierowców i osób ubiegajacych się o uprawnienia do kierowania pojazdami (zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym).

Gdzie nas znaleźć?

Adresy placówek SANITAS

Szukasz specjalisty? Zadzwoń

506-270-720

Masz pytania? Napisz

rejestracja@sanitas.pl